Kvalitetspolicy

Vi är ett familjeägt elinstallationsföretag i Kungsbacka med tre inriktningar.
Elinstallationer, butik och vitvaruservice.

Vårt mål är att uppfylla kundernas krav och förväntningar genom yrkesskicklighet och kvalitetsansvar på det egna arbetet.

Personalens trivsel och engagemang skall leda till långsiktiga kundrelationer och genom allas deltagande i förbättringsarbetet
skall vi idareutveckla vårt ledningssystem.

Miljöpolicy

alter Hanssons miljöarbete skall följa gällande miljölagstiftning och andra krav. Vi ska kontinueligt minska vår miljöpåverkan som huvudsakligen sker genom förbrukning av naturresurser såsom bränsle, förpackningsmaterial och spill från installationer.

Genom ett systematiskt arbete där miljöfrågorna behandlas som en del av helheten, samt utbildning av alla anställda, ska vår miljöpåverkan minimeras.