Elinstallation Kungsbacka

På installationssidan har vi 25 elektriker som jobbar för att ordna era elinstallationer i Kungsbacka. Allt från reparationer till nya elinstallationer. Vi projekterar även totalentreprenader.

Vi utför allt från källare till vind inom el-, tele- och data-installationer med ECS certifikat och kan lämna 15 års garanti på datanät.

Löpande arbeten i Aranäs, Eksta och Kommunens fastigheter.

Installatörsföretagen logotyp

WALTER HANSSON ELAB är medlemmar i Installatörsföretagen. Installatörsföretagen är en oberoende bransch och arbetsgivarorganisation för elinstallatörer och vvs.

EL TILL TVILLINGTELESKOP

Walter Hansson Elab's bil framför ett teleskop