Elinstallation Kungsbacka

På installationssidan har vi 25 elektriker som jobbar för att ordna era elinstallationer. Allt från reperationer till nya elinstallationer. Vi projekterar även totalentreprenader.

Vi utför allt från källare till vind inom el-, tele- och data-installationer med ECS certifikat och kan lämna 15 års garanti på datanät.

Löpande arbeten i Aranäs, Eksta och Kommunens fastigheter.

Installatörsföretagen logotyp

WALTER HANSSON ELAB är medlemmar i Installatörsföretagen. Installatörsföretagen är en oberoende bransch och arbetsgivarorganisation för elinstallatörer och vvs.

EL TILL TVILLINGTELESKOP

Walter Hansson Elab's bil framför ett teleskop